Архитект

Красимир Капитанов

Завършил ВСУ „Любен Каравелов“ гр. София през 2016 година. В средата на 2018 г. придобива пълна проектантска правоспособност и е член на Камарата на архитектите в България. В периода от 2015 г. до 2021 г. година работи в проектантско бюро Гравити дизайн като архитект проектант.

През 2017 г. става съосновател на архитектурно студио Sharp Contrast. По време на професионалният си опит участва в проектирането на множество жилищни сгради в гр. София. Участва в реставрацията и обновяването на обществени сгради в цялата страна като училища, болници, детски градини.

Участва в проектантския екип за обновяването на болница УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ като 3D дизайнер. От 2017 г. до днес проектира еднофамилни жилищни сгради в България, Гърция и Израел.